Моите награди
Търсене
Търсене

Extract Labs, Inc.
Условия за ползване на уебсайта

Приемане на Условията за ползване

Тези условия за ползване се сключват от и между Вас и EXTRACT LABS Inc. („Компания“, „ние“ или „нас“). Следните правила и условия (настоящите „Условия за ползване“) уреждат вашия достъп и използване на www.extractlabs.com, включително всяко съдържание, функционалност и услуги, предлагани на или чрез www.extractlabs.com(„Уебсайтът“), независимо дали като гост или регистриран потребител.

Моля, прочетете внимателно Условията за ползване, преди да започнете да използвате Уебсайта. Като използвате уебсайта или щракнете, за да приемете или се съгласите с Условията за ползване, когато тази опция е достъпна за вас, вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани и да спазвате тези Условия за ползване и нашите Политика за Поверителност, намерен на www.extractlabs.com/PrivacyPolicy, включен тук чрез препратка. Ако не искате да се съгласите с настоящите Условия за ползване или с Политика за Поверителност, не трябва да осъществявате достъп или да използвате Уебсайта.

Този уебсайт се предлага и е достъпен за потребители, навършили 18 години. Използвайки този уебсайт, вие заявявате и гарантирате, че сте навършили 18 години и сте на възраст, за да сключите обвързващ договор с Компанията и да отговаряте на всички изисквания на компанията. Ако не отговаряте на всички тези изисквания, не трябва да осъществявате достъп или да използвате Уебсайта.

Промени в Условията за ползване

Можем да преразглеждаме и актуализираме тези Условия за ползване от време на време по наше усмотрение. Всички промени влизат в сила незабавно, когато ги публикуваме.

Продължаващото ви използване на уебсайта след публикуването на ревизираните Условия за ползване означава, че приемате и се съгласявате с промените. От вас се очаква да проверявате тази страница всеки път, когато влизате в този уебсайт, за да сте наясно с всички промени, тъй като те са обвързващи за вас.

Достъп до уебсайта и сигурност на акаунта

Запазваме си правото да оттеглим или променим този уебсайт, както и всяка услуга или материал, който предоставяме на уебсайта, по наше усмотрение без предизвестие. Ние няма да носим отговорност, ако по някаква причина целият или част от уебсайта е недостъпен по всяко време или за някакъв период. От време на време може да ограничим достъпа до някои части от уебсайта или до целия уебсайт до потребители, включително регистрирани потребители.

Вие носите отговорност за:

 • Извършване на всички необходими мерки, за да имате достъп до Уебсайта.
 • Гарантиране, че всички лица, които осъществяват достъп до уебсайта чрез вашата интернет връзка, са запознати с тези Условия за ползване и ги спазват.

За достъп до уебсайта или някои от предлаганите от него ресурси може да бъдете помолени да предоставите определени регистрационни данни или друга информация. Условие за използването от ваша страна на уебсайта е цялата информация, която предоставяте на уебсайта, да е вярна, актуална и пълна. Вие се съгласявате, че цялата информация, която предоставяте, за да се регистрирате в този уебсайт или по друг начин, включително, но не само чрез използването на всякакви интерактивни функции на уебсайта, се управлява от нашите Политика за Поверителност, и вие се съгласявате с всички действия, които предприемаме по отношение на вашата информация в съответствие с нашата Политика за Поверителност.

Ако изберете или ви бъде предоставено потребителско име, парола или друга информация като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна и не трябва да я разкривате на друго лице или юридическо лице. Вие също така потвърждавате, че вашият акаунт е личен за вас и се съгласявате да не предоставяте на друго лице достъп до този уебсайт или части от него, използвайки вашето потребителско име, парола или друга информация за сигурност. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно за всеки неоторизиран достъп или използване на вашето потребителско име или парола или всяко друго нарушение на сигурността. Вие също така се съгласявате да гарантирате, че излизате от акаунта си в края на всяка сесия. Трябва да бъдете особено внимателни, когато осъществявате достъп до акаунта си от публичен или споделен компютър, така че другите да не могат да видят или запишат вашата парола или друга лична информация.

Имаме право да деактивираме всяко потребителско име, парола или друг идентификатор, независимо дали сте избрани от вас или предоставени от нас, по всяко време по наша собствена преценка по каквато и да е причина или без причина, включително ако, по наше мнение, сте нарушили която и да е разпоредба от тези Условия за ползване.

Правата на интелектуална собственост

Уебсайтът и цялото му съдържание, функции и функционалност (включително, но не само цялата информация, софтуер, текст, дисплеи, изображения, видео и аудио, както и техният дизайн, избор и подреждане) са собственост на Компанията, нейните лицензодатели или други доставчици на такъв материал и са защитени от Съединените щати и международни закони за авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна и други закони за интелектуална собственост или права на собственост.

Тези Условия за ползване ви позволяват да използвате уебсайта само за ваша лична, нетърговска употреба. Без нашето изрично писмено разрешение, Вие не трябва да възпроизвеждате, разпространявате, променяте, създавате производни произведения, публично показват, публично изпълнявате, препубликувате, изтегляте, съхранявате или предавате който и да е от материалите на нашия уебсайт, освен както следва:


 • Вашият компютър може временно да съхранява копия на такива материали в RAM памет, случайно на достъпа и преглеждането на тези материали.
 • Можете да съхранявате файлове, които са автоматично кеширани от вашия уеб браузър за целите на подобряване на дисплея.
 • Можете да отпечатате или изтеглите едно копие от разумен брой страници на уебсайта за ваша лична, некомерсиална употреба, а не за по-нататъшно възпроизвеждане, публикуване или разпространение.
 • Ако предоставяме настолни, мобилни или други приложения за изтегляне, можете да изтеглите едно копие на вашия компютър или мобилно устройство единствено за ваша лична, некомерсиална употреба, при условие че се съгласите да бъдете обвързани от нашето лицензионно споразумение с краен потребител за такива приложения.
 • Ако предоставяме функции за социални медии с определено съдържание, можете да предприемете действия, които са разрешени от тези функции.

Вие не трябва да:

 • Променете копия на всякакви материали от този сайт.
 • Използвайте всякакви илюстрации, снимки, видео или аудио поредици или всякакви графики отделно от придружаващия текст.
 • Изтрийте или променете всички бележки за авторски права, търговска марка или други права на собственост от копия на материали от този сайт.

Не трябва да осъществявате достъп или да използвате за каквито и да било търговски цели която и да е част от уебсайта или каквито и да е услуги или материали, достъпни чрез уебсайта.

Ако отпечатате, копирате, модифицирате, изтеглите или по друг начин използвате или предоставите на друго лице достъп до която и да е част от Уебсайта в нарушение на Условията за ползване, Вашето право да използвате Уебсайта ще спре незабавно и трябва, по наш избор , върнете или унищожите всички копия на материалите, които сте направили. Никакво право, собственост или интерес върху или към уебсайта или каквото и да е съдържание на уебсайта не се прехвърлят на вас и всички права, които не са изрично предоставени, са запазени от Компанията. Всяко използване на уебсайта, което не е изрично разрешено от настоящите Условия за ползване, е нарушение на настоящите Условия за ползване и може да наруши авторското право, търговската марка и други закони.

Авторски права и търговски марки

Името на нашата компания, условията Extract Labs™, логото на нашата компания и всички свързани имена, лога, имена на продукти и услуги, дизайни и слогани са търговски марки на Компанията или нейните филиали или лицензодатели. Не трябва да използвате такива марки без предварителното писмено разрешение на Компанията. Всички други имена, лога, имена на продукти и услуги, дизайни и лозунги на този уебсайт са търговски марки на съответните им собственици.

Забранени употреби

Можете да използвате уебсайта само за законни цели и в съответствие с настоящите Условия за ползване. Вие се съгласявате да не използвате уебсайта:

 • По какъвто и да е начин, който нарушава приложимите федерални, щатски, местни или международни закони или разпоредби (включително, без ограничение, всички закони относно износа на данни или софтуер към и от САЩ или други държави).
 • С цел експлоатиране, нараняване или опит за експлоатация или нараняване на непълнолетни лица по какъвто и да е начин, като ги изложи на неподходящо съдържание, поиска лична информация или по друг начин.
 • За изпращане, съзнателно получаване, качване, изтегляне, използване или повторно използване на всеки материал, който не отговаря на стандартите за съдържание, посочени в настоящите Условия за ползване.
 • Да предават или да осигуряват изпращането на всякакви рекламни или промоционални материали, включително всякаква „нежелана поща“, „верижно писмо“, „спам“ или всякакви други подобни искания.
 • Да се ​​представите или да се опитате да се представяте за Компанията, служител на Компанията, друг потребител или всяко друго лице или юридическо лице (включително, без ограничение, чрез използване на имейл адреси или екранни имена, свързани с някое от изброените по-горе).
 • Да участват в каквото и да е друго поведение, което ограничава или възпрепятства нечие използване или ползване на Уебсайта, или което, както е определено от нас, може да навреди на Компанията или потребителите на Уебсайта или да ги изложи на отговорност.
 • Освен това се съгласявате да не:

  • Използвайте Уебсайта по всякакъв начин, който би могъл да деактивира, претовари, повреди или наруши сайта или да попречи на използването на Уебсайта от друга страна, включително способността им да участват в дейности в реално време чрез Уебсайта.
  • Използвайте който и да е робот, паяк или друго автоматично устройство, процес или средство за достъп до уебсайта за всякакви цели, включително наблюдение или копиране на всеки от материалите на уебсайта.
  • Използвайте какъвто и да е ръчен процес, за да наблюдавате или копирате материалите на уебсайта или за друга неразрешена цел без нашето предварително писмено съгласие.
  • Използвайте всяко устройство, софтуер или рутина, които пречат на правилната работа на уебсайта.
  • Въведете всякакви вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден.
  • Опит за неоторизиран достъп, намеса, повреждане или нарушаване на която и да е част от Уебсайта, сървъра, на който се съхранява Уебсайтът, или всеки сървър, компютър или база данни, свързани с Уебсайта.
  • Атакувайте уебсайта чрез атака за отказ на услуга или разпределена атака за отказ на услуга.
  • В противен случай се опитайте да попречите на правилната работа на уебсайта.

  Потребителски принос

  Уебсайтът може да съдържа табла за съобщения, чат стаи, лични уеб страници или профили, форуми, табла за бюлетини и други интерактивни функции (наричани заедно „Интерактивни услуги“), които позволяват на потребителите да публикуват, изпращат, публикуват, показват или предават на други потребители или други лица (наричани по-долу „публикуване“) съдържание или материали (наричани колективно „Принос на потребителите“) на или чрез уебсайта.

  Всички потребителски приноси трябва да отговарят на стандартите за съдържание, посочени в настоящите Условия за ползване.

  Всеки принос на потребителите, който публикувате на сайта, ще се счита за неповерителен и несобствен. Предоставяйки какъвто и да е принос на потребителя на уебсайта, вие предоставяте на нас и на нашите филиали и доставчици на услуги, както и на всеки от техните и нашите съответни лицензополучатели, наследници и преотстъпвате правото да използваме, възпроизвеждаме, модифицираме, изпълняваме, показваме, разпространяваме и разкриваме по друг начин на трети страни всеки такъв материал за всякакви цели.

  Вие заявявате и гарантирате, че:

  • Вие притежавате или контролирате всички права върху и върху приноса на потребителите и имате правото да предоставите предоставения по-горе лиценз на нас и на нашите филиали и доставчици на услуги, както и на всеки от техните и нашите съответни лицензополучатели, правоприемници и правоприемници.
  • Всички ваши потребителски приноси изпълняват и ще спазват настоящите Условия за ползване.
  • Вие разбирате и потвърждавате, че носите отговорност за всеки Потребителски принос, който изпращате или допринасяте, и вие, а не Компанията, носите пълната отговорност за такова съдържание, включително неговата законност, надеждност, точност и уместност.
  • Ние не носим отговорност или отговорност пред трета страна за съдържанието или точността на приноса на потребителите, публикуван от вас или всеки друг потребител на уебсайта.

  Мониторинг и прилагане; Прекратяване на договора

  Имаме право на:

  • Премахнете или откажете да публикувате каквито и да било потребителски приноси по каквато и да е причина или никаква причина по наше усмотрение.
  • Предприемате каквито и да е действия по отношение на всеки принос на потребителя, който считаме за необходим или подходящ по наше усмотрение, включително ако смятаме, че такъв принос на потребителя нарушава Условията за ползване, включително стандартите за съдържанието, нарушава всяко право на интелектуална собственост или друго право на което и да е лице или юридическо лице, застрашава личната безопасност на потребителите на уебсайта или обществеността, или може да създаде отговорност за Компанията.
  • Разкрийте вашата самоличност или друга информация за вас на трета страна, която твърди, че публикуван от вас материал нарушава правата им, включително правата им върху интелектуална собственост или правото им на поверителност.
  • Предприемане на подходящи правни действия, включително, но без ограничение, сезиране на правоприлагащите органи за всяко незаконно или неразрешено използване на уебсайта.
  • Прекратете или спрете достъпа си до целия или част от уебсайта по каквато и да е причина или никаква причина, включително, без ограничение, всяко нарушение на настоящите Условия за ползване.

  Без да ограничаваме гореизложеното, имаме право да си сътрудничим изцяло с всички правоприлагащи органи или съдебно разпореждане, изискващо или насочващо от нас да разкрием самоличността или друга информация на всеки, който публикува каквито и да е материали на или чрез Уебсайта. ВИЕ ОТКАЗВАТЕ И ДЪРЖАТЕ БЕЗВРЕДНО КОМПАНИЯТА И НЕЙНИ ДЪРЖЕНИ, ЛИЦЕНЗИАТОРИ И ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ОТ ВСЯКАКВИ ПРЕТЕНЦИИ, ПРОИЗВОДЯЩИ ОТ ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПАНИЯТА/КОЯТО И ДА ГО ОТ ПРЕДПРЕДЕЛЕНИ СТРАНИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ИЛИ ВЗЕМАНОТО ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО/ ИЛИ ПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ.

  Въпреки това, ние не се ангажираме да прегледаме всички материали, преди да бъдат публикувани на уебсайта, и не можем да гарантираме бързо премахване на нежелателни материали, след като са били публикувани. Съответно, ние не поемаме отговорност за каквото и да е действие или бездействие по отношение на предавания, комуникации или съдържание, предоставено от който и да е потребител или трета страна. Ние не носим отговорност или отговорност пред никого за изпълнение или неизпълнение на дейностите, описани в този раздел.

  Стандарти за съдържание

  Тези стандарти за съдържание се прилагат за всеки и всички приноси на потребителите и използване на интерактивни услуги. Потребителските приноси трябва в тяхната цялост да отговарят на всички приложими федерални, щатски, местни и международни закони и разпоредби. Без да ограничава горното, приносът на потребителите не трябва:

  • Съдържа всякакви материали, които са клеветнически, нецензурни, неприлични, обидни, обидни, тормозещи, насилствени, омразни, подстрекателни или по друг начин нежелателни.
  • Насърчавайте сексуално изрични или порнографски материали, насилие или дискриминация въз основа на раса, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация или възраст.
  • Нарушаване на всеки патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права или друга интелектуална собственост или други права на друго лице.
  • Нарушават законовите права (включително правата на публичност и поверителност) на други или съдържат всякакви материали, които могат да доведат до гражданска или наказателна отговорност съгласно приложимите закони или разпоредби или които по друг начин могат да бъдат в противоречие с тези Условия за ползване и нашите Политика за Поверителност.
  • Има вероятност да измами всеки човек.
  • Насърчавайте всяка незаконна дейност или защитавайте, насърчавайте или подпомагайте всякакви незаконни действия.
  • Предизвиква досада, неудобство или ненужно безпокойство или има вероятност да разстрои, смути, тревожи или дразни някое друго лице.
  • Представете се за някое лице или погрешно представяйте своята самоличност или принадлежност към което и да е лице или организация.
  • Включват търговски дейности или продажби, като състезания, лотарии и други промоции на продажби, бартер или реклама.
  • Създайте впечатлението, че произлизат от или са одобрени от нас или друго лице или юридическо лице, ако това не е така.

  Разчитане на публикувана информация

  Информацията, представена на или чрез уебсайта, се предоставя единствено за общи информационни цели. Ние не гарантираме точността, пълнотата или полезността на тази информация. Всяко разчитане на такава информация е изцяло на ваш собствен риск. Ние се отказваме от всякаква отговорност и отговорност, произтичащи от разчитането на такива материали от вас или всеки друг посетител на уебсайта, или от всеки, който може да бъде информиран за някое от съдържанието му.

  Този уебсайт може да включва съдържание, предоставено от трети страни, включително материали, предоставени от други потребители, блогъри и трети страни, лицензодатели, синдикати, агрегатори и/или услуги за докладване. Всички изявления и/или мнения, изразени в тези материали, както и всички статии и отговори на въпроси и друго съдържание, различно от съдържанието, предоставено от Компанията, са единствено мнения и отговорност на лицето или образуванието, предоставящо тези материали. Тези материали не отразяват непременно мнението на Компанията. Ние не носим отговорност или отговорност пред вас или трета страна за съдържанието или точността на материалите, предоставени от трети страни.

  Промени в уебсайта

  Можем да актуализираме съдържанието на този уебсайт от време на време, но съдържанието му не е задължително да е пълно или актуално. Всеки от материалите на уебсайта може да е остарял във всеки един момент и ние не сме задължени да актуализираме такъв материал.

  Информация за Вас и Вашите посещения на уебсайта

  Цялата информация, която събираме на този уебсайт, е предмет на нашите Политика за Поверителност. Използвайки уебсайта, вие се съгласявате с всички действия, предприети от нас по отношение на вашата информация в съответствие с Политика за Поверителност.

  Онлайн покупки и други правила и условия

  Всички покупки през нашия сайт или други транзакции за продажба на стоки или услуги, формирани чрез уебсайта или в резултат на направени от вас посещения, се управляват от нашите Условия за продажба, които с настоящото са включени в настоящите Условия за ползване.

  Допълнителни условия могат също да се прилагат за определени части, услуги или функции на уебсайта. Всички такива допълнителни условия са включени с тази препратка в тези Условия за ползване.

  Връзка към уебсайта и функциите на социалните медии

  Можете да направите връзка към нашата начална страница, при условие че го направите по начин, който е честен и законен и не накърнява репутацията ни или да се възползвате от нея, но не трябва да установявате връзка по начин, който да предлага каквато и да е форма на асоцииране, одобрение или одобрение от наша страна без нашето изрично писмено съгласие.

  Този уебсайт може да предоставя определени функции за социални медии, които ви позволяват:

  • Връзка от вашите собствени или определени уебсайтове на трети страни към определено съдържание на този уебсайт.
  • Изпращайте имейли или други съобщения с определено съдържание или връзки към определено съдържание на този уебсайт.
  • Накарайте ограничени части от съдържанието на този уебсайт да се показват или да изглеждат показвани на вашите собствени или някои уебсайтове на трети страни.

  Можете да използвате тези функции само както са предоставени от нас и единствено по отношение на съдържанието, с което се показват, и по друг начин в съответствие с всички допълнителни условия, които предоставяме по отношение на тези функции. При спазване на горното, не трябва:

  • Създайте връзка от всеки уебсайт, който не е ваша собственост.
  • Накара Уебсайтът или части от него да бъдат показани на, или изглежда, че са показани от всеки друг сайт, например рамкиране, дълбоко свързване или вградено свързване.
  • Връзка към която и да е част от уебсайта, различна от началната страница.
  • В противен случай предприемете каквито и да било действия по отношение на материалите на този уебсайт, които са в противоречие с която и да е друга разпоредба на настоящите Условия за ползване.

  Всеки уебсайт, от който правите връзки или на който правите достъпно определено съдържание, трябва да спазва във всички отношения стандартите за съдържание, посочени в настоящите Условия за ползване.

  Вие се съгласявате да си сътрудничите с нас за незабавното спиране на всяко неоторизирано рамкиране или свързване. Запазваме си правото да оттеглим разрешението за свързване без предизвестие.

  Можем да деактивираме всички или всички функции на социалните медии и всички връзки по всяко време без предизвестие по наша преценка.

  Връзки от уебсайта

  Ако уебсайтът съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки се предоставят само за ваше удобство. Това включва връзки, съдържащи се в реклами, включително банери и спонсорирани връзки. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси и не поемаме отговорност за тях или за загуби или щети, които могат да възникнат от използването им. Ако решите да получите достъп до някой от уебсайтовете на трети страни, свързани с този уебсайт, правите това изцяло на свой собствен риск и при спазване на правилата и условията за използване на тези уебсайтове.

  Географски ограничения

  Собственикът на уебсайта е базиран в щата Колорадо в Съединените щати. Ние предоставяме този уебсайт за използване само от лица, намиращи се в Съединените щати. Ние не твърдим, че уебсайтът или някое от съдържанието му са достъпни или подходящи извън Съединените щати. Достъпът до уебсайта може да не е законен от определени лица или в определени държави. Ако осъществявате достъп до уебсайта извън Съединените щати, вие го правите по своя собствена инициатива и носите отговорност за спазването на местните закони.

  Отказ от гаранции

  Разбирате, че ние не можем и не гарантираме или гарантираме, че файловете, достъпни за изтегляне от интернет или уебсайта, ще бъдат без вируси или друг разрушителен код. Вие носите отговорност за прилагането на достатъчно процедури и контролни точки, за да удовлетворите вашите специфични изисквания за антивирусна защита и точност на въвеждане и извеждане на данни, както и за поддържане на външни средства за нашия сайт за всякакво възстановяване на загубени данни. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПРЕДВИДЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНА АТАКА ЗА ОТКАЗ НА УСЛУГА, ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ВРЕДНИ МАТЕРИАЛИ, ВЪРХУ ДРУГИ ВРЕДНИ МАТЕРИАЛИ, ВЪРХУ ГРАМАТА СОБСТВЕН МАТЕРИАЛ ПОРАДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША УЕБСАЙТА ИЛИ КАКВАТО И ДА СЕ УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА ИЛИ НА ИЗТЕГЛЯНЕТО ОТ ВАШЕ КАКЪВ МАТЕРИАЛ, ПУБЛИКАН В НЕГО, ИЛИ ВЪРХУ УЕБСАЙТ, СВЪРЗАН КЪМ НЕГО.

  ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА, ​​НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ​​Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. УЕБСАЙТЪТ, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ​​СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ОСНОВА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“, БЕЗ КАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКВЪВ ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ АЗ. НИТО КОМПАНИЯТА, НИТО КОЯТО И ДА Е ЛИЦЕ, СВЪРЗАНО С КОМПАНИЯТА, НЕ ПРАВИ ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЪЛНОТАТА, СИГУРНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА ИЛИ НАЛИЧНОСТТА НА УЕБНЕТА. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГОРЕНОТО ГОРЕНО, НИТО КОМПАНИЯТА, НИТО НИКОЙ, СВЪРЗАН С КОМПАНИЯТА, ПРЕДСТАВЛЯВА ИЛИ ГАРАНТИРА, ЧЕ УЕБСАЙТЪТ, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТЪТ, ЩЕ ЩЕ ОТКАЗВА, НЕ БЪДЕ, ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН КОРИГИРАНО, ЧЕ НАШИЯТ САЙТ ИЛИ СЪРВЪРЪТ, КОЙТО ГО ПРАВИ ДОСТЪПЕН, СА БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ, ИЛИ ЧЕ УЕБСАЙТЪТ ИЛИ КАКВАТО И ДА СЕ УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ДРУГИЯ УЕБСАЙТ, ЩЕ СЕ МЪРЖАТ.

  В НАЙ-ПЪЛНА СТЕПЕН, ПРЕДОСТАВЕН ОТ ЗАКОНА, КОМПАНИЯТА ОТКАЗВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКВЪВ ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗНАЧАВАЩИ, ЗАКОННИ ИЛИ ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО С КАКВИ ДА СЕ ГАРАНЦИИ, СЪВ ГАРАНЦИИ, СЪС ГАРАНЦИИ ЗА P.

  ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО ПРОДУКТИ НА КОМПАНИЯТА НЕ СА ОЦЕНЕНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА ПО ХРАНИ И ЛЕКАРСТВА. ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОДУКТИТЕ НА КОМПАНИЯТА НЕ Е ПОТВЪРДЕНА ОТ Одобрени от FDA ИЗСЛЕДВАНИЯ. ПРОДУКТИТЕ НА КОМПАНИЯТА НЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДИАГНОСТИКА, ЛЕКУВАНЕ, ЛЕКУВАНЕ ИЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НА КАКВО ЗАБОЛЯВАНЕ. ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЕНА ТУК, НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА КАТО ЗАМЕСТНИК НА ИЛИ АЛТЕРНАТИВА НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПРАКТИКУЮЩИТЕ ЗДРАВНИ ЛЕКАРСТВА. МОЛЯ, КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЗДРАВЕН ПРОФЕСИОНАЛ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗМОЖНИ УСЛОЖНЕНИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОЙТО И ПРОДУКТ. ФЕДЕРАЛНИЯТ ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ, ЛЕКАРСТВАТА И КОЗМЕТИКАТА ИЗИСКВА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ.

  ГОРЕНОТО ГО НЕ ЗАСЕГВА НА ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ Съгласно ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

  Ограничение на отговорността

  В НАЙ-ПЪЛНА СТЕПЕН, ПРЕДОСТАВЕН ОТ ЗАКОНА, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА КОМПАНИЯТА, СЪДЪРЖЕНИТЕ ѝ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ТЕХНИ ЛИЦЕНЗОДЪРИ, ДОСТАВЧИ НА УСЛУГИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, СЛУЖБИ ИЛИ ДИРЕКТОРИ ЗА ЩЕТИ, ОТ НЕЩО ОТ ЗАЩИТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШАТА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБСАЙТА, ​​ВСЯКАКВИ УЕБСАЙТ, СВЪРЗАНИ КЪМ НЕГО, ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ В УЕБСАЙТА ИЛИ ТАКИВА ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ДИРЕКТИ, НЕПРЯКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ СЛУЧАЙНИ СЛУЧАЕМИ, СЪВСЕКИ СЛУЧАЙНИ СЛУЧАИ ДО, ЛИЧНО НАРАЗВАНЕ, БОЛКА И СТРАДАНИЕ, ЕМОЦИОНАЛНО ТРЕСТВО, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИЛИ ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ, ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ЗАГУБА НА ДОБРАТА ВОЛЯ, ЗАГУБА НА ДАННИ, КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ЗАГУБА НА ДАННИ НА ДОГОВОР ИЛИ ПО ДРУГА, ДОРИ АКО Е ПРЕДВИДИМО.

  ГОРЕНОТО ГО НЕ ЗАСЕЛИ ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА Съгласно ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

  Обезщетение

  Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате Компанията, нейните филиали, лицензодатели и доставчици на услуги, както и нейните и техните съответни длъжностни лица, директори, служители, изпълнители, агенти, лицензодатели, доставчици, правоприемници и възложители от и срещу всякакви искове , задължения, щети, съдебни решения, награди, загуби, разходи, разноски или хонорари (включително разумни адвокатски хонорари), произтичащи от или свързани с нарушаването на тези Условия за ползване или използването от ваша страна на уебсайта, включително, но не само , вашият потребителски принос, всяко използване на съдържанието, услугите и продуктите на уебсайта, различни от изрично разрешените в настоящите Условия за ползване или използването от ваша страна на каквато и да е информация, получена от уебсайта.

  Приложимо право и юрисдикция

  Всички въпроси, свързани с Уебсайта и настоящите Условия за ползване, както и всякакви спорове или искове, произтичащи от тях или свързани с тях (във всеки случай, включително извъндоговорни спорове или искове), се уреждат и тълкуват в съответствие с вътрешните закони на държавата от Колорадо, без да се дава действие на какъвто и да е избор или стълкновителна разпоредба или правило (независимо дали е на щата Колорадо или друга юрисдикция). Всяко съдебно дело, действие или производство, произтичащи от или свързани с настоящите Условия за ползване или Уебсайта, ще бъдат образувани изключително във федералните съдилища на Съединените щати или съдилищата на щата Колорадо във всеки случай, намиращ се в града на Боулдър и окръг Боулдър, въпреки че си запазваме правото да заведем дело, действие или производство срещу вас за нарушаване на настоящите Условия за ползване във вашата страна на пребиваване или всяка друга съответна държава. Вие се отказвате от всякакви възражения срещу упражняването на юрисдикция над вас от такива съдилища и за съда в такива съдилища.

  арбитраж

  По собствено усмотрение на Компанията, тя може да изиска от Вас всички спорове, произтичащи от използването на настоящите Условия за ползване или Уебсайта, включително спорове, произтичащи от или относно тяхното тълкуване, нарушаване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, на окончателен и обвързващ арбитраж съгласно Правилата за арбитраж на Американската арбитражна асоциация, прилагаща правото на Колорадо.

  Ограничение на времето за подаване на искове

  ВСЯКАКВА ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ИСК, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДА ПРОИЗТИКАТ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА ИЛИ УЕБСАЙТЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАПОЧНЕНО В РЪКОВОД НА ЕДНА (1) ГОДИНА СЛЕД НАТРАЩАНЕТО НА ПРИЧИНАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ, ПО СРЕДСТВО ЗА ИНАЧЕ, ПО ИМЕНИ.

  Отказ и разделимост

  Никакъв отказ от страна на Компанията от който и да е срок или условие, посочени в настоящите Условия за ползване, няма да се счита за допълнителен или продължаващ отказ от такова условие или условие или отказ от което и да е друго клауза или условие, както и всеки неуспех на Компанията да предяви право или разпоредба съгласно настоящите Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.

  Ако някоя клауза от настоящите Условия за ползване бъде счетена от съд или друг съд с компетентна юрисдикция за невалидна, незаконна или неприложима по някаква причина, тази разпоредба ще бъде елиминирана или ограничена до минимална степен, така че останалите разпоредби на Условията използването ще продължи с пълна сила и действие.

  Цялото споразумение

  Условията за ползване, нашите Политика за Поверителност, И нашите Условия за продажба представлява единственото и цялостно споразумение между вас и EXTRACT LABS Inc. по отношение на Уебсайта и заменят всички предишни и съвременни разбирания, споразумения, декларации и гаранции, както писмени, така и устни, относно Уебсайта.

  Последна промяна: 1 май 2019 г.

Продуктови лабораторни доклади
За достъп до актуални лабораторни доклади в PDF формат с висока разделителна способност, които описват ефективността, остатъчните разтворители и микробиологичните тестове, моля, посетете нашата база данни за партиди.
Препоръчайте приятел!
ДАЙТЕ $50, ВЗЕМЕТЕ $50
Дайте на вашите приятели $50 отстъпка при първата им поръчка от $150+ и получете $50 за всеки успешен реферал.
Препоръчайте приятел!
ДАЙТЕ $50, ВЗЕМЕТЕ $50
Дайте на вашите приятели $50 отстъпка при първата им поръчка от $150+ и получете $50 за всеки успешен реферал.
Регистрирайте се и спестете 20%
Присъединете се към нашия двуседмичен бюлетин и получете 20% НАМАЛЕНИЕ 20% НАМАЛЕНИЕ вашата първа поръчка!

Регистрирайте се и спестете 20%

Присъединете се към нашия двуседмичен бюлетин и получете 20% отстъпка 20% отстъпка вашата първа поръчка!
Благодаря!
Вашата подкрепа е безценна! Половината от нашите нови клиенти идват от доволни клиенти като вас, които обичат нашите продукти. Ако познавате някой друг, който може да хареса нашата марка, ще се радваме да го препоръчате също.
Дайте на вашите приятели $50 отстъпка при първата им поръчка от $150+ и получете $50 за всеки успешен реферал.

Благодаря!

Вашата подкрепа е безценна! Половината от нашите нови клиенти идват от доволни клиенти като вас, които обичат нашите продукти. Ако познавате някой друг, който може да хареса нашата марка, ще се радваме да го препоръчате също.

Дайте на вашите приятели $50 отстъпка при първата им поръчка от $150+ и получете $50 за всеки успешен реферал.
Благодарим Ви, че се регистрирахте!
Проверете имейла си за код на купон
Използвайте кода при плащане за 20% отстъпка от първата ви поръчка!